fredag 7 augusti 2009

Dags att visa solidaritet!

Idag tar endast 98 (!) av Sveriges 290 kommuner, alltså endast en tredjedel, emot ensamkommande flyktingbarn. På DN Debatt skriver Dan Eliasson, generaldirektör på Migrationsverket, Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Svenska Rädda Barnen samt Fredrik Malmberg barnombudsman att fler kommuner måste ta sitt ansvar för dessa barn.

För närvarande sitter 250 ensamkommande asylsökande barn fast i tillfälliga boenden i Malmö, Mölndal, Sigtuna och Solna i väntan på att få ett hem i andra kommuner under asylprocessen. Många av dem blir kvar i månader i ankomstkommunerna utan ordentlig skolgång och vuxenstöd. Detta är ovärdigt och inhumant, och skälet är att endast 98 av Sveriges 290 kommuner vill ta emot ensamkommande barn. Fler kommuner måste nu ta sitt ansvar.

Att det är inhumant att låta ensamkommande barn få vänta i månader på ett hem kan jag inte annat än hålla med artikelförfattarna till. Sverige, som ändå var ett av de första länderna att ratificiera barnkonventionen (den firar i år 20-årsjubileum i Sverige) har nyligen fått kritik av FN för att de ensamkommande flyktingbarnen inte tillräckligt snabbt får en god man utsedd, och när antalet flyende barn ökar pga. krig, miljökatastrofer, förföljelse, är det av största vikt att mottagandet i Sverige löper smärtfritt för barnen som många gånger förlorat hela sin familj och genomlidit fruktansvärda händelser.

Tar din kommun sitt solidariska, medmänskliga ansvar? Kolla här. Om inte, gör som Grön Ungdoms ena språkrör, Maria Ferm, skriv ett brev till kommunen. Så här skriver hon i ett brev till ordföranden i hennes kommunstyrelse Vellinge, som är en av de kommuner som valt att inte ta emot några flyktingar alls till kommunen, trots att de är en av Sveriges rikaste kommuner.

I min kommun, Härnösand, tar vi årligen emot 80 flyktingar, en del av dem barn eller ungdomar. Det är jag väldigt glad över. Vi har ett gruppboende, Semret, där dessa barn och ungdomar får bo tills de fyllt 18. Här berättar Hibo Abdulai (mp), i ett klipp från Mittnytt, om hur det var för henne att komma till Semret. Även Eva Goës (mp) pratar om situationen i Sverige och i Västernorrland, där bara 5 av 9 kommuner tar emot flyktingbarn.

Sundsvalls Tidning, skriver om saken här.

Inga kommentarer: