torsdag 3 september 2009

"Regeringen struntar i klimatet"

Igår beslutade regeringen Reinfeldt att avsätta 27,5 miljarder kronor på Förbifart Stockholm, en motorvägstunnel på 21 km. Projektet har kritiserats från många håll, Naturvårdsverket menar att projektet kommer att leda till "kraftigt ökade koldioxidutsläpp" och "inte är förenligt med miljöbalken" och Naturskyddsföreningen skriver att vägen "inte kommer att minska trängselproblematiken". "Detta är en av de största felprioriteringarna i svensk infrastrukturpolitik idag" menar Karin Svensson Smith, miljöpartiets ledamot i riksdagens trafikutskott.

Miljöpartiet listar de 5 viktigaste anledningarna till varför satsningar på en sådan väg är omodernt tänkt och otroligt dum prioriterat idag när vi istället är i akut behov av omställningar till ett grönt och långsiktigt hållbart samhälle. De pengar regeringen nu lägger på motorvägen kommer att leda till ökad biltrafik, och inte främst då förbipasserande sådan, utan främst av boende i Stockholm. Projektet beräknas höja Stockholms läns koldioxiodutsläpp med 80 %. Förutsättningarna för att öka kollektivtrafikåkandet är i området Sveriges bästa, och här väljer regeringen istället att satsa pengar på att stimulera ökat bilåkande. Pengarna borde istället satsas på kollektivtrafiken, menar De Gröna.

"Den politiker som vill ta ett seriöst ansvar för framtidens klimatpåverkan kan inte fortsätta bygga motorvägar i storstadsområdena", säger Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet.

Här finns Grön Ungdoms pressmeddelande om hur Alliansregeringens klimatpolitik går tvärtemot uttalade ambitioner om att vara föregångsland vad gäller klimatpolitik. Regeringens tal om att Sverige är ledande i klimatfrågan är pinsam, särskilt nu under EU-ordförandeskapet, då det verkligen borde vara aktuellt att ta frågan på allvar.


Inga kommentarer: