måndag 28 september 2009

Språkröret om sexköpslagen

Publicerad i City Malmö-Lund 2009-09-24

Maria Ferm: "Ojämställdheten är grunden"

Sexköpslagen innebär att den som köper sex begår ett brott, men inte den som säljer. Det är en lag som istället för att stigmatisera den prostituerade, kriminaliserar sexköparen. Det är den som står för efterfrågan och skapar en marknad där främst kvinnor degraderas till kroppar, fria att utnyttja, som ska straffas.

Det är lätt att debatten förminskas till en fråga om sexualmoral, men det som istället borde diskuteras är hur rådande könsmaktsordning leder till att kvinnor utnyttjas och utsätts för övergrepp. Det är ojämställdheten som är grunden för att trafficking av kvinnor och barn existerar, och dubbelmoralen hos länder som säger sig arbeta mot trafficking, men legaliserar prostitution måste försvinna.

Att förespråka legalisering av sexköp med hänvisning till människors rätt att göra fria val är ungefär lika naivt som att säga att marknaden kommer att lösa allt. Så länge samhället är ojämställt kommer män ha makt att exploatera och utnyttja kvinnor. Därför bör insatser för jämställdhet och mot mäns våld mot kvinnor bör prioriteras. Sexköpslagen bör utvärderas och arbete för att minska sociala problem och fattigdom prioriteras.

Maria Ferm
språkrör för Grön Ungdom

1 kommentar:

Maria Ferm sa...

Inte pressmeddelande - väldigt kort debattartikel :)