fredag 12 mars 2010

Skippa förbifarten!

Idag skriver tre miljöprtister i Stockholm på DN debatt om Förbifart Stockholm, som knappast kommer att bli någon "klimatsmart väg" som miljöminister Carlgren förutspått. För hur skulle det gå till? Ett motorvägsbygge i en del av Sverige som har otroliga förutsättningar för förbättrad kollektivtrafik via tunnelbana, pendeltåg, tvärbanor och annan spårbunden kollektivtrafik, som är långt mycket klimateffektivare och modernare än vägbunden, fossilberoende sådan. Den del av Sverige som är i störst behov av snabb, effektiv, modern kollektivtrafik. Och inte en väg som kommer att leda till ökad bilkörning, längre köer, och ta hela 27,5 miljarder (!) kr från satsningar som annars skulle kunna göras på modern kollektivtrafik. Och i längden leda till ökningar av utsläppen med 140 000 ton och öka biltrafiken med 23% till 2020 (enligt naturvårdsverkets studie).

Återanvänder De grönas fem bästa argumenten MOT detta bygge.

samt, Grön Ungdoms tidigare pressmeddelande om vägen, som finns att läsa här.

Andreas Carlgren, vår sk "miljöminister" argumenterar för att den här vägen skulle vara "enda sättet att få ned klimatutsläppen". Tss, in my ass. Satsa på morgondagens gröna näringar istället för att försöka rädda gårdagens fossilindustrier, såsom motorvägar, bilindustrier, flyg et.c.

Inga kommentarer: