måndag 29 mars 2010

Upprop för en antirasistisk valrörelse 2010!

I helgen höll CMR (Centrum mot rasism) kongress i Sundbyberg. Det var en spännande helg med mycket diskussioner, debatterande, umgänge och nätverkande. Jag var där som ombud för 5 i 12/internationella klubben, Härnösand. Bland annat antog kongressen ett upprop för en antirasistisk valrörelse 2010, som manar de etablerade partierna att våga driva en human asyl- och integrationspolitik, stå upp för demokrati och alla människors lika rättigheter samt att våga stå emot de främlingsfientliga krafter som rör sig, i Sverige och på många andra håll i Europa. Uppropet följer nedan, och finns också på CMR:s hemsida.

Upprop för en antirasistisk valrörelse 2010

Antaget på Centrum Mot Rasism årsmöte 27-28/3 2010


Sverige är ett av få länder i Europa där ett öppet främlingsfientligt parti som förespråkar ytterligare diskriminering och segregering än så länge inte finns representerat i den lagstiftande församlingen. Sverige går därmed emot den växande parlamentariska rasismen i Europa som expanderat under de senaste decennierna. Vi menar att detta är något att vara stolt över och värt att upprätthålla även efter valet 2010.


Vi vill med detta upprop stärka de demokratiska och antirasistiska krafterna i Sverige. Även om de etablerade politiska partierna tar avstånd från rasism, Sverigedemokraterna och rörelser med liknande uppfattningar idag, så är vi oroliga för vad som kan hända i valkampanjen och efter valet. Erfarenheter från andra europeiska länder, men även från Sverige, visar att rasistiska partier kan lyckas sätta en stark prägel på valrörelser så att även andra partier, av rädsla för att förlora röster, börjar tävla med varandra i att föra fram populistiska, främlingsfientliga och även rasistiska utspel. Vi vet också att ett löfte under valkampanjen ibland kan vara glömt efter valet. Låt inte Sverigedemokraterna eller något annat av de partier som har sina historiska rötter i den svenska fascismen och nationalsocialismen sätta agendan och styra samtalet rörande migration och integration under den kommande valrörelsen. Låt inte rasism och främlingsfientlighet få färga den kommande regeringen.


Idag har 15 procent av landets befolkning någon form av migrationsbakgrund, men denna grupp är fortfarande underrepresenterad i Sveriges folkvalda församlingar. Valdeltagandet inom gruppen är i vissa områden mycket lågt, ända ned mot 50 procent. Vår ambition är att öka detta valdeltagande till 80 procent, så att detta blir en grupp som politiker måste räkna med. Dessutom vill vi stödja de etablerade personer som har modet att stå emot populistiska frierier och retorik.


Ett ökat valdeltagande bland personer med migrationsbakgrund och ett stöd till dem som har modet och engagemanget att stå upp för att de demokratiska värdena även innefattar svenskar med migrationsbakgrund, är ett första steg för att motverka den politiska populismen.


Låt inte den svenska riksdagen eller det offentliga samtalet och debatten både lokalt och i hela landet tas över av ett invandrarfientligt parti, och acceptera aldrig en politik som förstärker och förvärrar utestängningen av en stor del av den svenska befolkningen!


Vårt upprop är partipolitiskt oberoende, och vårt krav att hålla rasismen och främlingsfientligheten stången riktas till alla. Försvara din rätt att bo och leva i Sverige och var stolt över att bo i ett land som inte har ett rasistiskt parti i riksdagen!


Vi kräver en antirasistisk valrörelse 2010!

Inga kommentarer: