torsdag 15 april 2010

Gästbloggar på UR:s valsida

Jag gästbloggade för en tid sedan på UR:s hemsida, med anledning av det partipolitiska program jag gjorde för dem härom veckan. Det förkortade inlägget finns att läsa här, nedan hela:

Hej! Jag heter Linn Olauson, och jag är 18 år. Jag bor i den lilla norrländska (skit-)staden Härnösand, från vilken jag genom engagemang inom dels partipolitiken (som aktiv medlem i De Gröna och Grön Ungdom) och dels genom 5 i 12-rörelsen försöker göra den här planeten till en bättre plats att leva på. Det finns en hel del att göra...

Mina hjärtefrågor, som jag pratar om i mitt program är dels en globalt rättvis och hållbar värld, där vi människor inser att det vi gör här i Sverige, och i Europa idag, också påverkar, och begränsar dem som lever i andra, mer utsatta delar av världen, samt kommande generationer. Vi lever idag på ett ohållbart sätt. Individer kan göra mycket, men jag tror också att det behövs politiska styr- och hjälpmedel, för att möjliggöra för alla att leva på så vis att alla människor, samt övriga levande organismer, får tillräckligt med utrymme.

En annan fråga som jag brinner väldigt starkt för, är en fråga som alltmer aktualiseras i vår mer och mer globaliserade värld, nämligen migrationsfrågor. Jag menar att den politiska utvevcklingen på det här området, i Sverige, och i hela Europa, går mot allt restriktivare och hårdare politik, trots att det många gånger är vi, som (historiskt sett) genom imperialiseringar och en totalt okunnig och icke-existerande klimatpolitik, bidragit till att människor i mer utsatta delar av världen idag tvingas fly sina hemländer. Om vi i politiken, inte börjar se migration och invandring som något i huvudsak positivt, kommer vi aldrig att lyckas skapa ett samhälle grundat i demokratiska värderingar, där alla har samma friheter, rättigheter och skyldigheter. Och lyckas vi inte med att skapa en human integrationspolitik, kommer främlingsfientliga krafter även fortsättningsvis få möjlighet att vinna mark. Alla människor måste, oavsett etnicitet, kön, funktionshinder, religion, ålder och sexuell läggning inkluderas, och därmed få möjligheten att bidra till vårt samhälle.

Jag är övertygad om att den människa som ges möjligheten, också kommer att bidra till att bygga det mångkulturella och fria samhälle som jag önskar. För detta krävs en grundtrygghet, som jag tror att vi i Sverige måste komma ihåg att gemensamt bygga upp - för alla!


Det här, och lite mer om vem jag är, berättar jag i mitt radioprogram, lyssna här!

Mig hittar du vanligtvis på min blogg, http://linnolauson.blogspot.com där du också kan hitta mer information om hur du också blir en grön hjälte - tillsammans har vi makten att bygga framtidens samhälle!

Inga kommentarer: