fredag 13 mars 2009

Integrationspolitik för integration!

Idag skriver Maria på Brännpunkt i SvD om Grön Ungdoms motion angående Rätt Till Boende-bidrag, till De Grönas kongress. Motionen handlar om att istället för att skära av flyktingars möjligheter att själva välja boende, vilket bl.a. (S) velat göra med förslag som detta, göra det möjligt att välja själva vart man vill bo.  Att få möjligheten att själv välja var man vill jobba och leva är inte bara humant, utan har också visat sig resultera i att flyktingar i större utsträckning får jobb och därmed kommer in i det svenska samhället på ett snabbare och smidigare sätt. Här har Maria tidigare skrivit om samma sak. (M):s lösning på "problemet" presenterades istället med förslag på tydligare krav och "värderingskontrakt". De Göna tror inte att varken (S) eller (M):s förslag kommer att leda till ett mindre segregerat samhälle. Lösningen finns inte i att ha olika regler för olika grupper i samhället, ställa hårdare krav på vissa, eller begränsa valmöjligheterna. Dessa förslag känns som kopior på SD:s politik. 

"Moderata och socialdemokratiska integrationspolitiska förslag går ut på att kategorisera människor i grupper efter ursprung. Sedan ges de med utomeuropeiskt ursprung konsekvent färre rättigheter."

"Grön Ungdom vill se en helt motsatt hållning, där människors lika rättigheter respekteras och förbättras. Det är en förutsättning för en lyckad migrations- och integrationspolitik."

Inga kommentarer: