måndag 15 juni 2009

Björklunds skolpolitik - mindre möjligheter i livet

Regeringen och skolminister Jan Björklund har nu presenterat förslaget på den nya skollagen. "Den nya skollagen - för kunskap valfrihet och trygghet" Förslaget innebär att elever inte längre kommer att ha möjlighet att läsa upp de betyg de är missnöjda med, endast om de har fått icke godkänt. Mycket smart. Lära för livet? Allt ska klaras av under de tre år man går gymnasiet, och har man en svacka, är sjuk, mår dåligt, eller helt enkelt råkar vara omotiverad av någon av alla de kurser man ska läsa, så har man gått miste om chansen att sedan få göra det man vill, om betygen inte räcker till. Resultatet riskerar att bli att de elever som behöver toppbetyg, men inte når hela vägen fram, istället lägger sig på en IG-nivå för att överhuvudtaget få möjligheten att få de betyg som krävs. Det nya förslaget ska vara för kunskap, valfrihet och trygghet. Tss. Vart finns valfriheten om elever inte kommer att ha möjlighet att studera det de vill efter gymnasiet, p.g.a. att de inte har tillräckligt höga betyg? Och jag känner mig inte särskilt trygg själv när jag tänker på att jag kanske kommer att begränsas i mina val eftersom jag valde att lägga min energi på en del annat än enbart studier under min gymnasietid. 

Mats Pertoft, grön riksdagsledamot och skolpolitisk talesman bloggar om nackdelarna med förslaget.

Inga kommentarer: