tisdag 23 juni 2009

NEJ till signalspaning, JA till tydlighet!

Maria Ferm skriver idag idag på Aftonbladets debattsida, apropå oppositionens följdmotion om att Miljöpartiet måste vara tydliga och säga nej till signalspaning i samarbetet med (S) och (V) inför kommande regeringsskifte.


"...Miljöpartiet har konsekvent röstat emot övervakningslagar och för öppenhet och personlig integritet både i Riksdagen och i EU-parlamentet. Det är frågor som alla gröna anser prioriterade och Miljöpartiets kongress tog för en månad sedan ställning för Grön Ungdoms förslag om att prioritera integritetsfrågor i förhandlingarna och arbetsgrupperna med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Kongressen beslutade även att frågor som rör integritet också fortsättningsvis ska vara ett fokusområde för Miljöpartiet..."


"...Det är därför anmärkningsvärt att företrädare för partiet skriver under en motion med S och V som inte tydligt står upp för denna linje. Partiet måste nu ta avstånd från signalspaning i kabel – för att tydliggöra att Miljöpartiet inte kommer att acceptera någon ”FRA-light”-version, som fortfarande kan innebära stora integritetskränkningar i medborgarnas privatliv..."


Integritetsfrågorna har i det senaste valet visat sig vara av otroligt stor vikt, inte bara, men kanske främst för unga väljare, vilka tillhör vår målgrupp i hög utsträckning. Det är otroligt viktigt att vi fortsätter att vara en motvikt till regeringen och Socialdemokraterna i dessa frågor, även i framtiden. De här frågorna handlar inte om någon "övergående fluga", utan är av yttersta vikt för vårt demokratiska samhälle. När jag tänker på situationen för den kämpande befolkningen i Iran just nu, samt även många utsatta minoriteter runtom i världen (exempalvis romerna i Italien), känns det oerhört oroande att vårt samhälle tar fler och fler steg i riktning mot ett storebrorssamhälle. Den motion som undertecknats av företrädare för oppositionspartierna förvånar därför.


FLER: Maria Ferm, Mikaela Persson, Christian Valtersson,Tomas Melin, Mark Klamberg


Det känns i alla fall väldigt bra att Grön Ungdom är snabbt ute med att påminna moderpartiet att hålla riktningen i dessa viktiga frågor.

Inga kommentarer: