torsdag 27 november 2008

Angående IPRED..


Bifogar Maria F:s nyhetsbrev om IPRED:

NYHETSBREV
2008-11-26
GRÖN UNGDOMIPRED - DEN OINTELLIGENTA FILDELNINGSLAGEN

Riksdagen har skjutit upp beslutet om IPRED - den intelligenta
fildelningslagen. Egentligen skulle det imorgon i Riksdagen ha
tagits ett beslut om skivbolagen skall ges rätten att driva
polisiär verksamhet mot allmänheten. Lagen har redan
resulterat i ett självmord i Danmark efter att en 16-åring
fått hem ett kravbrev på över en miljon kronor. Lagförslaget
väcker stora frågetecken kring den borgerliga försäkran om
att inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration.

Förslaget är så mycket större än bara frågan om
fildelning. Det handlar om att några av grundstenarna för en
fungerande rättsstat avskaffas när delar av det offentliga
rättsväsendets rättigheter överlåts på privata
storföretag. Skivbolagen ges rätt att aktivt söka efter
IP-nummer som har fildelat för att därefter skicka ut kravbrev
till adresserna bakom dessa IP-nummer. Den person som genom ett
IP nummer nu har knutits till fildelning ges nu valet att betala
företagets krav eller gå igenom en civilrättslig process mot
ett storföretag med små chanser att vinna.

Det finns ett flertal stora problem med IPRED-lagen. För det
första är förslaget direkt integritetskränkande. Idag
räknas fildelning, med rätta, inte ens vara en tillräcklig
grund för att lämna ut personuppgifter ens till Polisen. Om
IPRED-lagen går igenom kommer personuppgifter lämnas direkt
till privata storföretag där den enskilde individen ges små,
eller inga, möjligheter att kontrollera vilka uppgifter som
sparas och hur de används. Lagen kommer att radikalt förändra
den vikt som läggs vid personlig integritet, och detta begrepp
som är centralt för en liberal och öppen demokrati kommer
vägas så lätt som möjligt. Detta kommer göra det fullt
möjligt för skivbolagen att utan några hinder övervaka det
abonnenterna gör på Internet utan att ens ha tillgång till
FRA:s ”superdator”.

Förslaget kan inte heller anses vara rättssäkert då risken
är stor att människor som inte har gjort något olagligt
kommer att drabbas. Kravbrevet skickas hem till den adress som
är kopplad till IP-numret som har fildelat. Det innebär att
människor som delar datorer, som inte har låst bredband och
som låter kompisar surfa runt riskerar att få hem kravbrev på
astronomiska summor utan att ha gjort någonting olagligt
överhuvudtaget. Därefter ska de försöka bevisa detta i en
civilrättslig process mot företag som har tillgång till
toppadvokater. Good luck!

Inte minst med ovanstående i åtanke borde det rimligtvis
krävas betydligt tyngre bevisning än ett IP-nummer som kan
slå så fel för att få reda på vem som fildelat.

Lagförslaget, om det antas, riskerar att avsevärt försvåra
polisens bekämpning av betydligt allvarligare brott som sker
via och med hjälp av nätet. En växande digitalövervakning
kommer leda till ett allt starkare sökande efter möjlighet
till anonymitet på nätet. En anonymitet som kommer hjälpa
till att skydda de som begår grova brott, som
barnporrsrelaterade brott. Polisens arbete med grov
internetbrottslighet kommer alltså försvåras i syfte att jaga
en miljon av landets ungdomar för något som inte ens är
stöld.

Självklart ska artister få betalt, men den här lagen är
bara till för att tjäna de stora skivbolagen. Det finns andra
sätt att säkerställa artisters inkomst, som inte handlar om
att backa in i framtiden och åsidosätta allt vad integritet
och rättssäkerhet heter på vägen.

Maria Ferm
Språkrör Grön Ungdom

Inga kommentarer: